vad vi gör

tillt

...genomför konstnärsdrivna utvecklingsprojekt inom en rad olika samhällsområden.

...arbetar för närvarande med
- integration
- klimatutveckling
- äldreomsorgsutveckling
- jämställdhet

...utför dessutom uppdrag inom verksamhetsutveckling, antingen som  långsiktiga processer ellerkortare workshops. 

...har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalands kulturnämnd, samt verksamhetsuppdrag från Regionala Utvecklingsnämnden och Statens Kulturråd.

...har kontor i Göteborg med sju anställda.

tillt

...erbjuder uppdrag till 10-20 konstnärer årligen. Målet är att 20 % av omsättningen ska gå till konstnärer.

...har genomfört 15 större internationella projekt sedan 2009.

...stöttar även andra kulturverksamheter i Västra Götaland kring EU-ansökningsarbete.

...är ett icke vinstutdelande bolag och ägs till 100 % av den ideella föreningen Skådebanan Västra Götaland.
Föreningen har medlemsorganisationer från hela regionen. Regionens stora kulturorganisationer, folkbildningsorganisationer, verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor samt inom arbetsmarknadens parter är exempel på medlemsorganisationer.

För mer information om TILLT kontakta Johan Lundbladh