samarbeta med oss!

Våra tjänster består antingen av arbete kring utveckling av en verksamhet eller organisation eller av samarbetsprojekt med flera organisationer inblandade. Uppdragen kring verksamhetsutveckling består antingen av en mer djupgående process eller av kortare workshops. Samarbetsprojekten berör något av våra fokusområden.

verksamhetsutveckling

TILLTs arbete kring verksamhetsutveckling brukar röra sig kring attityder, bemötande, öppenhet och reflektion.
Utifrån ett givet behov och/eller ett önskat mål arbetar en matchad konstnär genom sin förmåga att analysera och tänka kreativt med att skapa utveckling inom verksamheten. Processledare följer och stöttar processen.
Ett uppdrag kring verksamhetsutveckling kan till exempel handla om:

  • att stärka grupp och individer.
  • att generera och utveckla idéer till förändringar som kommer från personalgruppen.
  • att titta på samspel mellan ledning och anställda.
  • att arbeta med ledningsgrupp kring ett tema som gruppen identifierat – till exempel mod, kommunikation eller respekt.
  • att öka/stärka samspelet med en grupp.
  • att arbeta med en konstart, göra något konstnärligt tillsammans, men med tydligt stöd från processledning för att tillsammans formulera sig kring vad målet med aktiviteten är. 

Fördjupad process
En fördjupad process innebär att deltagarna – vare sig det är en arbetsplats eller en annan grupp människor – tillsammans under en längre period under ledning av en konstnär får möjlighet att gå på djupet i en aktuell fråga. Resultatet brukar bli nya insikter, förändrade attityder, bättre bemötande och öppnare klimat.

Workshop
Vid våra kortare workshops där deltagarna under lustfyllda och kreativa former utforskar, utmanar och reflekterar kring en aktuell fråga.

samarbetsprojekt

TILLT tar initiativ till och driver årligen flera samarbetsprojekt. Vi medverkar även som part i andras projekt. Gemensamt för projekten är att de berör något av våra fokusområden och att vi arbetar med vår metod - konstnärer som kreativ motor och processledning som stöttning för processen.
 

Vi söker ständigt efter nya samarbetsprojekt ofta i internationella sammanhang men även med tydlig regional förankring.
Kontakta oss gärna om du har en projektidé.

För mer information om våra tjänster kontakta Johan Lundbladh.