Wave

att stötta unga i studie- och yrkesval

WAVE (Workshops+Awareness+Values+Engagement) är ett 2,5 år långt utbildningsprojekt som syftar till att skapa en ny metod för att stötta unga i Europa, i deras studie- och yrkesval. Inom WAVE kommer kreativt grupparbete vara centralt i metodutvecklingen, där fokus ligger i att ungdomarna ska få stöd i att göra val för en meningsfull och hållbar framtid, när det kommer till deras utbildning och yrkesval.

Projektet tar sin utgångspunkt i ungas situation, där många upplever en osäkerhet inför framtiden (klimatfrågan, ekonomin, samhällsläget) och samtidigt ska göra val(utbildnings- och yrkesmässiga) som får stor inverkan på deras framtida möjligheter. Pressen som unga upplever kring dessa val kan leda till att man fattar oninformerade, osäkra beslut – eller att man inte klarar att fatta beslut alls och fastnar i utanförskap, utan att veta hur man kan hitta sin väg framåt och realisera sina drömmar och mål.
TILLT AB, STOP-KLATKA, och Teatro Prova kommer att arbeta tillsammans för att utveckla en innovativ studievägledningsmetod som ger studievägledare och lärare verktyg för att stötta eleverna i deras val.

Projektparterna har mångårig erfarenhet av att använda dramaterapi, arbete med unga målgrupper, och med att använda konstnärliga metoder för att inspirera individer till att skapa innovativa och kreativa sätt att lösa problem.
Wave kommer bland annat att engagera 150 elever i Italien, Polen och Sverige i metodutvecklingsworkshops, vi kommer att engagera 9 unga som deltar i 2 internationella projektaktiviteter. I slutet av projektet kommer vi att sprida metoden genom en e-bok, nationella seminarier och en internationell slutkonferens.