våra styrelser

TILLT AB

Ordförande
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Vice ordförande
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Ledamöter
Katarina Matson, Volvo Cars AB
Malin Oest, Huvudfoting
Anna Simmons, CSR Västsverige
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär

Skådebanan Västra Götaland

Ordförande
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Vice ordförande
Anna Brorson, Sensus

Ordinarie ledamöter
Santiago Cambón, NBV
Matilda Klamas, KulturUngdom/Teater Nu
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär

Ersättare
Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan

Valberedning

Ola Wirtberg, sammankallande. 
Tiina Zizanis, Arbetsförmedlingen Kultur 
Sara Östebro, Teater Nu / KulturUngdom 

Ladda ner

Skådebanan Västra GötalandÅrsredovisning 2018
Skådebanan Västra GötalandProtokoll årsmöte 2019-03-27

För mer information om våra styrelser kontakta Johan Lundbladh.