TILLTs historia

TILLTs rötter går mer än 100 år tillbaka i tiden, då teaterföretaget Skådebanan bildades i Stockholm 1910.

Den regionala avknoppningen Skådebanan Västra Götaland bildades 1973 och har utvecklats i takt med samhället i övrigt. Detta har bland annat inneburit förändringar i vår verksamhet som gör oss ännu bättre lämpade att förverkliga vår vision: ”Ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande.”
En sådan förändring var bildandet av bolaget TILLT 2008.

TILLTs historia och själ har haft - och har på många vis fortfarande - sitt ursprung i en folkbildande inställning till kulturens och kreativitetens värde för alla. Målet har fortlöpande varit att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.

Vi tror att konsten, den konstnärliga kompetensen och konstnärliga verktyg kan bidra till att utveckla människor, verksamheter och samhället i stort. Vi tror att vår verksamhet bidrar till en bättre värld, ett hållbart samhälle där konsten och kulturen är ständigt närvarande.

För mer information om TILLTs historia kontakta Johan Lundbladh