vår personal

Nina Kjällquist
Projekt- och processledare 
0707-92 92 16
nina(a)tillt.se

Tiago Prata
Internationell projektledare 
0733-92 92 12
tiago(a)tillt.se

Nomi Szpiro Eriksen
Projektledare
0704-41 33 27
nomi(a)tillt.se

Maria Mebius-Schröder
Projekt- och processledare, konstnär
0707-92 92 54
maria(a)tillt.se

Johan Lundbladh
VD
0730-20 60 30
johan(a)tillt.se

Andrea Olander
Ekonomiansvarig
0707-56 52 23
andrea(a)tillt.se