välkommen som medlemsorganisation!

Är din organisation intresserad av konstens och kulturens roll i samhället? Delar ni TILLTs vision om ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande?
Då kan ni bli medlemmar i Skådebanan Västra Götaland, en ideell organisation som äger bolaget TILLT.

Lunchseminarier

Vid våra kostnadsfria seminarier möter du en aktuell samhällsfråga belyst ur ett perspektiv där konsten och kulturen bidrar till utveckling. Aktuella och tidigare genomförda aktiviteter hittar du här. Medlemsorganisationer har förtur till seminarierna.

Utbildningsplatser

TILLTs utbildningar kan till exempel beröra interkulturellt förhållningssätt, mångfald på arbetsplatsen eller frågor kring jämställdhet eller bemötande. Utbildningarna  främjar kreativitet, reflektion och ger nya insikter.
Medlemsorganisationer har två fria utbildningsplatser årligen.

10 %

TILLT erbjuder en rad tjänster. Från kortare workshops kring bemötande och attityder till längre projekt där vi och våra kostnärer går på djupet i organisationens utmaningar. Medlemsorganisationer får
10 % på alla våra tjänster.

Biljettköp

I några av våra projekt låter vi deltagarna besöka en teater, ett museum etc. Då är det våra medlemsorgansiationers utbud vi erbjuder. Vi lägger helt enkelt in ett besök på en regional kulturverksamhet i vissa projekt.

Inbjudan till projekt

TILLT tar initiativ till eller blir inbjuden till en rad projekt varje år där konstnärer bidrar till utveckling inom en angelägen samhällsfråga. Som medlemsorganisation finns det möjligheter till samverkan och deltagande i projekt, både regionalt och internationellt.

Idégenerering

TILLTs verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Varje år ser TILLT över sina fokusområden - vilka samhällsfrågor kan vi och ska vi arbeta med? Vill du vara med och påverka inriktningen? Våra medlemsorganisationer bjuds in till samtal och diskussion.

- Ja, jag är intresserad av att min organisation ska bli medlem!

Våra medlemmar

Våra medlemmar är företag, arbetsplatser, ideella organisationer eller kulturella verksamheter från hela Västra Götaland.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 500 kronor per organisation och år. Dessutom tillkommer en serviceavgift där storleken är beroende av organisationens typ och storlek:

Kulturverksamheter och ideella föreningar
1‐10 anställda – 1000 kronor
>10 anställda – 3000 kronor

Företag/arbetsplatser inom privat och offentlig sektor
1‐10 anställda – 1000 kronor
11‐100 anställda – 3000 kronor
101‐5000 anställda – 5000 kronor
> 5000 anställda – 10 000 kronor
Avgiften faktureras en gång per år

För mer information om medlemskapet kontakta Johan Lundbladh