volvo cars

 diversity - mångfald inom produktionen

Inom ramen för Volvo Cars produktionsskola ansvarar TILLT med bland annat skådespelaren och regissören Erik Lundin för delen "Diversity". I workshops med tema mångfald utmanas attityder och kompetenser i ämnet.

Med hjälp av konstnärliga och kreativa metoder vill Volvo Cars och TILLT utmana, sporra och stimulera blivande produktionsledare till nya synsätt och "out-of-the-box"-tänk.