loading...

västra balkan creative clash

konsten som katalysator på balkan

Målet med projektet var att lyfta konstens roll som katalysator inom olika samhällsarenor i Serbien, Makedonien och Montenegro. Projektet syftade till att öka konstnärers möjligheter att genomföra 'artistic interventions' i privat och offentlig sektor.

Inom projektet genomförde TILLT i april 2017 tre dagars workshop i Struga, Makedonien för organisationer, producenter och konstnärer från Makedonien, Montenegro och Serbien. Foton: Natasa Geleva.

The project Western Balkan Creative Clash is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC.
BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF). More info:
www.eda.admin.ch/sdc
www.culturalfoundation.eu