tre stiftelser

 - verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen

Sedan 2013 har TILLT samverkat med Tre Stiftelser för att öka kreativitet, engagemang och delaktighet bland personalen.
Under perioden arbetar konstnärerna med arbetsplatsen i en öppen, kreativ process med ett tydligt ramverk med processledning från TILLT. 

Filmaren och skådespelaren Erik Lundin har varit ansvarig konstnär mellan 2013 och 2017. Från 2018 matchar TILLT Erik men också andra konstnärer till de utmaningar som är aktuella på olika enheter.

Filmen ovan är en bi-produkt i utvecklingsarbetet och har blivit en YouTube-succé.

Erik Lundin, filmare och skådespelare