riwarts

att utmana den traditionella bilden av industrin

TILLT och Chalmers tekniska högskola genomförde tillsammans med konstnären Linda Nordfors ett samarbetsprojekt i syfte att utmana den traditionella bilden av industrin, både i samhället och för våra ungdomar.
Dagens debatt behöver handla om framtidens industri, som är ”clean, close and cool”, där kreativitet och innovation är centrala uppgifter. Frågan är avgörande både för våra ungdomars framtida jobb och för industrins konkurrenskraft.

”Vi står inför en nyindustrialisering av Europa. Under 2020-talet kommer de små årskullarna att göra det svårt för svenska företag att hitta rätt personer för arbetet i industrin. Chalmers har nära samarbete med industrin i Västsverige och känner väl till utmaningarna. Den gamla bilden som till viss del är formad av konstnärer som till exempel Charlie Chaplin i Moderna Tider behöver förändras. Hur kan dagens konstnärer skapa en förnyad bild av industrin?”
Professor Johan Stahre, Chalmers tekniska högskola.

Filmen ovan är från ett lunchseminarium som TILLT tillsammans med Linda Nordfors och Johan Stahre genomförde inom projektet.