räddningstjänsten

Värderingar och arbetsplatskultur

TILLT har under flera år arbetat med Räddningstjänsten på flera platser i landet kring arbetsplatskultur och värderingar.
Med hjälp av skådespelarna Erik Lundin och Anna Hallström har processledaren Nina Kjällquist berört frågor som likabehandling/ jämställdhet, att våga säga ifrån, maktstrukturer och härskarteknik.