OCEA(n)RT

 - boosting youth participation in ocean protection through visual arts

OM PROJEKTET

COVID-19-pandemin är en global utmaning som ger allvarliga problem på många nivåer. Det pågår en diskussion om pandemins indirekta och direkta inverkan på miljön. Flera studier fokuserar på de positiva effekterna, eftersom föroreningar och utsläpp av växthusgaser har minskat över kontinenter, men miljöorganisationer har upptäckt dramatiska effekter av COVID-19 på haven och livet under vattnet.

I synnerhet har pandemins framfart lett till ökad användning av medicinsk utrustning och skyddsutrustning av plast, såsom engångshandskar, masker och förkläden. En stor del av denna utrustning måste kasseras efter användning för att begränsa spridningen av viruset. Miljöorganisationen Operation Mer Propre i Frankrike stötte redan 2020 på stora mängder latexhandskar, ansiktsmasker och handspritsflaskor i Medelhavet vid utforskning. Denna utveckling indikerar en ny typ av föroreningar som ökar det redan existerande plastproblemet och utgör problem kopplade till både miljö, ekonomi, hälsa och estetik. 

Ungdomar kan ta en pionjärroll inom området och leda aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om miljö- och havsskydd och pandemins relevans för mängden plastavfall. Enligt FN:s miljöprogram måste vi investera i att främja ungdomsaktioner, eftersom detta kommer att göra det möjligt för oss att bygga upp det momentum som krävs för att möta morgondagens utmaningar. EU uppmuntrar också ungdomar att agera som havsaktivister inom ramen för sin kust- och havspolitik. 

projeKTET KOMMER ATT

  • Utöka kompetensen hos personal som arbetar med unga; arbeta/samarbeta med civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektors gräsrotsnivå, för att främja deras förmåga att förbättra ungdomsdeltagande och motivera ungdomar att ta sig an den ökade plastnedskräpningen genom visuell och digital konst.
  • Förbättra tillgången för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektors gräsrotsnivå till relevanta metoder och god praxis för att säkerställa ungdomars deltagande i miljö- och havsskyddsaktiviteter.
  • Ge stöd till civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektors gräsrotsnivå för att öka allmänhetens medvetenhet, samt för att leda och bidra till utvecklingen av ungdomspolitik som främjar aktivt deltagande av ungdomar i kampen mot marint skräp och ”COVID-avfall”.

  TRE "intellectual outputs" kommer att produceras och spridas

   • En guide för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektor 
   • Ett kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, fritidspersonal och volontärer inom ungdomsorganisationer
   • En medvetenhetshöjande verktygslåda för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektor

   Evenemang
   Infodagar - juni 2022
   Slutkonferens - mars 2023
    
   Vad händer just nu?
   Vi har precis börjat. Projektets partnerorganisationer genomför just nu research samt möten och konsultationer med relevanta civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt andra organisationer inom kulturell och kreativ sektor. Guiden och kompetensutvecklingsprogrammet kommer att testas under pilotaktiviteter från och med november 2021.
    
   Var med i Cypern, Grekland, Spanien och Sverige!
   Är du intresserad av att delta i pilotaktiviteterna för civilsamhällesorganisationer, ungdoms- och miljöorganisationer, samt kulturell och kreativ sektor? Kontakta oss för mer information!
    
   Projektpartners
   Artit London (Storbritannien)
   All For Blue (Grekland)
   C.I.P. Citizens In Power (Cypern)
   Interarts (Spanien)
   KMOP (Grekland)
   Reframe (Belgien)
   TILLT (Sverige)
    
   Kontakt
   contact@oceanrtproject.eu
   Nomi Szpiro Eriksen,
   Projektledare på TILLT
   nomi@tillt.se