norðr arte | mosphaera

Hur ser världen ut 2030?

Hur ser världen ut 2030 och hur kommer klimatförändringarna att förändra våra städer?

norðr arte | mosphaera var ett experimentellt nordiskt projekt för konstnärlig forskning och vetenskapskommunikation, där konst och vetenskap möts. Konstnärer och forskare utvecklar workshops kring klimatfrågan för unga människor.

Formatet är baserat på TILLTs workshops i Göteborg inom EU-projekt KiiCS med konstnären Malin Bellman. Syftet är att utveckla unga medborgare och stödja dem i att hantera miljöfrågor, i yrkeslivet, genom vetenskap och genom kulturella uttryck och engagemang.

Projektet genomfördes i Oslo med dansaren och koreografen Kyrre Texnæs och i Helsingfors med med performance-konstnären Krista Petäjäjärvi.

Kyrre Texnæs och Krista Petäjäjärvi