Foto: Tonny Foghmar, Region Midtjylland

Kulkur - kultur och hälsa i skandinavien

brobygge mellan Sverige, Norge och danmark

Danska Region Midtjylland, Sarpsborg Kommune i Norge och svenska TILLT vill göra Skandinavien till ett ledande internationellt utvecklingsområde för hållbara och evidensbaserade insatser som kombinerar kultur och hälsa. Interreg-projektet KULKURs brobyggarfas initierades i oktober 2021 och kommer under ett inledande år att kartlägga och sammanföra väletablerade aktörer inom området, med sikte på ett långsiktigt och innovativt samarbete.

Kontakt
Nomi Szpiro Eriksen
Projektledare på TILLT
nomi@tillt.se