Foto: Tonny Foghmar, Region Midtjylland

Kulkur - kultur och hälsa i skandinavien

OM PROJEKTET

2019 publicerade WHO rapporten What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?, där resultat från över 3 000 studier identifierar en viktig roll för konsten som både förebyggande, hälsofrämjande och ett möjligt redskap för behandling av vissa sjukdomar, och 2018 publicerade Kulturrådet rapporten Nationell översyn av kultur och hälsa.
Region Midtjylland i Danmark har länge varit aktiva inom området kultur och hälsa och initierade under 2021 brobyggarprojektet/förstudien KulKur - kultur og sundhed, där Danmark, Norge och Sverige samarbetar för att lägga grunden för ett större och längre huvudprojekt med sikte mot att göra Skandinavien till ett ledande internationellt utvecklingsområde för hållbara och evidensbaserade insatser som kombinerar kultur och hälsa.

UNDER FÖRSTUDIEN 2021-2022 kommer PROJEKTET ATT:

  • Kartlägga väletablerade och framgångsrika koncept redo för spridning i de tre länderna 
  • Sammankalla väletablerade aktörer för inspiration, samtal och kunskapsutbyte (i Sverige med fokus på Västra Götaland, Halland och Skåne)
  • Identifiera och involvera möjliga projektpartner för det längre huvudprojektet KulKur 2.0, med sikte på en samlande interaktiv skandinavisk “marknadsplats” samt ny forskning och innovation på området

Vad händer just nu?
TILLT bjuder in väletablerade svenska aktörer inom området kultur och hälsa till sonderande samtal i januari 2022.
Den första skandinaviska inspirationsträffen äger rum i Aarhus i Danmark i februari.

Projektpartners
Region Midtjylland (Danmark)
Sarpsborg Kommune (Norge)
TILLT (Sverige)

Kontakt
Nomi Szpiro Eriksen
Projektledare på TILLT
nomi@tillt.se