interkulturella sjuhäradsmöten

att mötas som människor

Interkulturella Sjuhäradsmöten var ett projekt som skapade möten mellan nya och etablerade svenskar.
Projektet arbetade med konstnärer och det konstnärliga förhållningssättet som motor och för idégenerering och aktivitetsskapande.

Projektet genomfördes i två kommuner i Sjuhärad: Borås och Tranemo och med två konstnärer: Sanna Källman (musiker) och Birte Niederhaus (regissör).
Syftet med projektet var att via konstnärlig närvaro skapa praktiska och konkreta möten mellan människor, samt att låta konst, kultur och konstnärligt förhållningssätt ta plats i ett angeläget samhällsområde i Boråsregionen.
Ett övergripande syfte var dessutom att påverka och motverka attityder och fördomar kring både nya och etablerade svenskar.

Sanna Källman och Birte Niederhaus.

Delar av Tranemogänget

Boråsgänget