infra sweden

framtidens transportinfrastruktur

Konstnären Malin Bellman genomförde ett pilotprojekt inom det Vinnovafinansierade transportinfrastrukturprojektet INFRASweden 2030. Projektet genomfördes i samarbete med KTH, Trafikverket och VTI.

Konstnärer och samhällsbyggare ska samarbeta för att tillsammans utveckla framtidens transportinfrastruktur. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 genomförde TILLT ett pilotprojekt där syftet varatt hitta en skräddarsydd modell för transportinfrastruktursektorn där olika kompetenser korsbefruktas och resulterar i nya idéer.
TILLT var även efter pilotens avslut ansvarig för kreativitetsdelen CREATE BOX inom huvudprojektet.
Mer information om projektet.

Malin Bellman, konstnär.