I3tex

tankesmedja för ökad samhörighet

Ett 18 månaders långt projekt utifrån behovet att öka samhörighet mellan I3tex och dess konsulter.

Konstnären Christine Falkenland skapade i projektet en tankesmedja bestående av konsulter, representanter från ledningsgrupp och administration. I en öppen process där idégenerering varvades med kreativa övningar, prövades och omprövades idéer för ökad samhörighet.  

 Det gruppen till slut bestämde sig för att genomföra var att bygga samhörighet genom att tillsammans göra något för andra. Konkret genom att medarbetare delar med sig av den specifika kunskap de besitter så att den kommer andra till godo. ”Andra” kan vara behövande medmänniskor eller djur och natur. Det finns möjlighet att delta med enskilt initiativ, i en aktivitet eller workshop eller via intranätet.

Ett exempel på en konkret innovation som arbetades fram under projekttiden var en app, som samordnar och sammankallar Radiohjälpens volontärer. 

Christine Falkenland