horisont

kreativitet inom äldreomsorgen

Horisont var ett projekt som syftade till skapa ett tvärsektoriellt möte mellan konst/kultur och arbetsplatser inom offentlig sektor. Detta skedde genom att tre konstnärer under tio månader vardera drev och genomförde konstnärsprocesser tillsammans med personal och boende på tre olika äldreboenden i tre kommuner inom Boråsregionen: Herrljunga, Mark och Vårgårda. Konstnärer var Kiriaki Christoforidis (Mark), Stina Hedberg (Vårgårda) och Erik Lundin (Herrljunga).
Projektet syftade till att via konstnärlig närvaro:
-      Undersöka begreppet aktiviteter och möjliggöra nya aktiviteter för de äldre
-      Stärka personalens egna kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar mot meningsfullhet för de äldre
-      Göra det möjligt att fördjupa och utveckla angelägna och brännande frågeställningar som är aktuella på de tre äldreboendena och som även kan vara relevanta för andra äldreboenden inom delregionen.

Erik Lundin, Stina Hedberg och Kiriaki Christoforidis, konstnärer i Horisont.