fora

Vad är medborgarskap?

I EU-projektet FORA skapades möten mellan migranter och etablerade medborgare/lokalbefolkning i fyra länder. Detta gjordes via dialog, debatter, workshops och seminarier. Projektet reflekterade över "kulturellt medborgarskap" och skapade konstruktiva berättelser om pågående integrationsprocesser. Möten skapades mellan nyckelpersoner inom integrationsarbete i de fyra länderna och migranters verklighet.
TILLT rekryterade konstnären Behjat O A för den svenska delen av projektet.

Projektet finansierades av programmet Europe for Citizens, TILLT var leadpartner och övriga partners var CZKD från Serbien, Center for Peace Studies från Kroatien och Symbiosis från Grekland.

Slutkonferens i Göteborg 24/5-18. 

filmdokumentationer

Grekland

Kroatien

Serbien

Sverige