att göra teori till praktik

Cultural Adaptations var ett projekt som fokuserade på att utveckla ett nytt arbetsområde för konstnärer och samtidigt bidra till samhällets arbete kring klimatanpassning. Syftet var att förvandla teoretiska kunskaper inom klimatanpassning och kring konstnärligt förhållningssätt till praktik.
Projektet visade dels på konstens och kulturens möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen inom klimatfrågan men hjälpte också kulturorganisationer att utveckla egna strategier kring klimatanpassning.

partners

Culture Adaptation (EUCAN) leddes av Creative Carbon Scotland och förutom lead partner och TILLT var parterna  Axis Art Centre and Theatre (Irland) och Greentrack Gent (Belgien).
Varje part hade dessutom en associated part knuten till sig, som bidrar med specialkompetens kring frågan klimatanpassning (Adaptation Partner). 

Sveriges projekt

TILLT ansvarade för den svenska delen av projektet och samarbetade här med Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten och projektet Rain Gothenburg. Rekryterad konstnär för projektet var Ulrika Jansson. Tillsammans genomförde Ulrika, TILLT och Göteborgs Stad/Rain Gotheburg i samarbete med bostadsbolaget Poseidon ett utvecklingsprojekt kring klimatanpassning under hösten 2019, samt tog del av och lärde av samtliga parters utvecklingsprojekt under projektperioden. 

Kika gärna på filmen om samarbetet med Poseidon och konstnären Ulrika Jansson!

Ett av syftena med projektet var att ta fram två toolkits:
Ett för organisationer som vill arbeta med konstnärlig kompetens och kreativitet i sitt arbeta med klimatanpassning och ett för kulturorganisationer som vill se över sitt egna arbete med klimatanpassning.
Läs mer och ladda ner toolkitsen här:

Transnationellt möte i Göteborg

Kika gärna på filmen från projektets transnationella möte i Göteborg november 2019!
Här kan du ladda ner rapporten från mötet!

nice awards 2019

Cultural Adaptations nominerades till 2019 års NICE-awards. Priset är instiftat av E.C.C.E, European Centre for Creative Economy och syftar till att lyfta fram innovationer från kulturella och kreativa näringar.