att göra teori till praktik

Cultural Adaptations är ett projekt som fokuserar på att utveckla ett nytt arbetsområde för konstnärer och samtidigt bidra till samhällets arbete kring klimatanpassning. Syftet är att förvandla teoretiska kunskaper inom klimatanpassning och kring konstnärligt förhållningssätt till praktik.
Projektet kommer dels att visa på konstens och kulturens möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen inom klimatfrågan samt hjälpa kulturorganisationer att utveckla egna strategier kring klimatanpassning.

partners

Culture Adaptation (EUCAN) leds av Creative Carbon Scotland och förutom lead partner och TILLT är parterna  Axis Art Centre and Theatre (Irland) och Greentrack Gent (Belgien).
Varje part har dessutom en associated part knuten till sig, som bidrar med specialkompetens kring frågan klimatanpassning (Adaptation Partner). 

Sveriges projekt

TILLT ansvarar för den svenska delen av projektet och samarbetar här med Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten och projektet Rain Gothenburg. Rekryterad konstnär för projektet är Ulrika Jansson. Tillsammans har Ulrika, TILLT och Göteborgs Stad/Rain Gotheburg i samarbete med bostadsbolaget Poseidon genomfört ett utvecklingsprojekt kring klimatanpassning hösten 2019, samt tagit del av och lärt av samtliga parters utvecklingsprojekt under projektperioden. 

Kika gärna på filmen om samarbetet med Poseidon och konstnären Ulrika Jansson!

delta i slutkonferensen!

8-10 oktober 2020 genomförs projektets slutkonferens i Glasgow.
Konferensen kommer att dela resultat och verktyg från projektet Cultural Adaptations och samtidigt utforska bredare kunskap och internationella erfarenheter av hur kreativitet kan hjälpa oss att klimatanpassa!
Mer information om konferensen här.

Transnationellt möte i Göteborg

Kika gärna på filmen från projektets transnationella möte i Göteborg november 2019!
Här kan du ladda ner rapporten från mötet!

nice awards 2019

Cultural Adaptations nominerades till 2019 års NICE-awards. Priset är instiftat av E.C.C.E, European Centre for Creative Economy och syftar till att lyfta fram innovationer från kulturella och kreativa näringar.