att göra teori till praktik

Cultural Adaptations är ett projekt som fokuserar på att utveckla ett nytt arbetsområde för konstnärer och samtidigt bidra till samhällets arbete kring klimatanpassning. Syftet är att förvandla teoretiska kunskaper inom klimatanpassning och kring konstnärligt förhållningssätt till praktik.
Projektet kommer dels att visa på konstens och kulturens möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen inom klimatfrågan samt hjälpa kulturorganisationer att utveckla egna strategier kring klimatanpassning.

partners

Culture Adaptation (EUCAN) leds av Creative Carbon Scotland och förutom lead partner och TILLT är parterna  Axis Art Centre and Theatre (Irland) och Greentrack Gent (Belgien).
Varje part har dessutom en associated part knuten till sig, som bidrar med specialkompetens kring frågan klimatanpassning (Adaptation Partner). 

Sveriges projekt

TILLT ansvarar för den svenska delen av projektet och samarbetar här med Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten. Rekryterad konstnär för projektet är Ulrika Jansson. Tillsammans kommer Ulrika, TILLT och Göteborgs Stad att driva ett utvecklingsprojekt kring klimatanpassning under hösten 2019, samt ta del av och lära av samtliga parters utvecklingsprojekt under projektperioden. 

nice awards 2019

Cultural Adaptations nominerades till 2019 års NICE-awards. Priset är instiftat av E.C.C.E, European Centre for Creative Economy och syftar till att lyfta fram innovationer från kulturella och kreativa näringar.