baltic creative clash

kulturen som motor för  innovation i Östersjöområdet.

Baltic Creative Clash var ett projekt, finansierat av Svenska Institutet, med syfte att arbeta med och undersöka konstens och kulturens kraft som en användbar motor för utveckling och innovation i Östersjöområdet.

Projektets mål var att bygga upp ett väl genomarbetat och genomlyst arbetssätt där konstnärers och kreatörers mycket specifika kompetenser kan användas som stöd för akademier och näringsliv i arbetet med att öka den innovativa kraften i regionen.
Projektet ville öka medvetandet i Östersjöområdet om möjligheterna med artistiska interventioner som katalysator för innovation och hållbar tillväxt.

Deltagande organisationer förutom TILLT som ledde projektet var Creative Estonia frånTallin, Estland, Cobuce (Competence Building Centre) och Tranzit (NGO Support agency for cultural initives), både sistnämnda från Kaliningrad, Ryssland.