ale kommun

hur smakar kommunens dna?

Under två år genomfördes två skiftande men ändå sammanhängande projekt inom Ale kommun.

Projekt 1

Ett 24 timmars innovationslabb i Ale kommun mellan klockan 12:00-12:00, 3-4 oktober, 2013.
Labbfrågan var: Hur gräver vi där vi står? | Vad är Ales kärna? | Vad är Ales DNA? | Hur kan vi stärka och definiera Ales DNA?

Frågeställningarna skall stötta visionen att skapa ”Destination Ale” – ett attraktivt Ale att bo, verka och besöka.
Innovationslabbet producerades med stöd av KiiCS (Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science), inom ramen för programmet FP7, finansiering via Europeiska Unionen.
Konstnär Ulrika Jansson.

projekt 2

 Ett 18 månader projekt med utmaningen att skapa attraktionskraft att bo, verka och besöka Ale.
WebFab Ale. En inkubator i Ale kommun med inriktning på näthandel:
Varför? Stärka Ales själkänsla, skapa arbete och nya affärsmöjligheter, utnyttja tomma lokaler samt erbjuda befintliga Ale-företag möjligheter till en webbshop.
Hur? Genom en tävling väljdes de 10 bästa ideerna ut. Upphovspersonerna fick gratis lokal, hjälp med hemsidor, ranking, logistik, workshops, processtöd, mentor och finansiering under 12 mån.
Konstnär: Henrik Wallgren.

Ulrika Jansson och Henrik Wallgren, konstnärer.