örgryte-härlanda äldreomsorg

att känna lust och mod i ledarskapet

I stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborgs stad genomfördes under sex månader en konstnärsdriven process för 10 enhetschefer på sex äldreboenden plus ytterligare en handfull medarbetare med andra ledande uppgifter i organisationen. Processen tog utgångspunkt i varje enskild ledares utmaningar och mål. Samtidigt arbetades med att stärka gruppen av ledare för att möta dagens äldreomsorg.

Målet var att deltagarna skullebli modigare, känna lust för ledarskapet, tillgodogöra sig en övertygelse i ledarskapet och bli mer medvetna för att kunna stärka bandet till medarbetarna. Processen skulle dessutom bidra till att ge förutsättningar för deltagarna att påbörja ett innovationsarbete med syftet att bli mer konkurrenskraftiga.
Arbetet genomfördes i form av dialoger, lustfyllda övningar samt andra verktyg som främjar kreativitet. Mellan varje tillfälle fick deltagarna med sig en uppgift som upprätthöll processen mellan gångerna.

För det här utvecklingsprojektet inom äldreomsorgen matchade TILLT storytellern Kiriaki Christoforidis.

Kiriaki Christoforidis, konstnär.