verksamhetsutveckling

Attityder, bemötande, öppenhet och reflektion

TILLTs arbete kring verksamhetsutveckling brukar röra sig kring attityder, bemötande, öppenhet och reflektion.
Utifrån ett givet behov och/eller ett önskat mål arbetar en matchad konstnär genom sin förmåga att analysera och tänka kreativt med att skapa utveckling inom verksamheten. Processledare följer och stöttar processen.

Om tjänsten

Ett uppdrag kring verksamhetsutveckling kan till exempel handla om:

  • att stärka grupp och individer.
  • att generera och utveckla idéer till förändringar som kommer från personalgruppen.
  • att titta på samspel mellan ledning och anställda.
  • att arbeta med ledningsgrupp kring ett tema som gruppen identifierat – till exempel mod, kommunikation eller respekt.
  • att öka/stärka samspelet med en grupp.
  • att arbeta med en konstart, göra något konstnärligt tillsammans, men med tydligt stöd från processledning för att tillsammans formulera sig kring vad målet med aktiviteten är. 

Fördjupad process

En fördjupad process innebär att deltagarna – vare sig det är en arbetsplats eller en annan grupp människor – tillsammans under en längre period under ledning av en konstnär får möjlighet att gå på djupet i en aktuell fråga. Resultatet brukar bli nya insikter, förändrade attityder, bättre bemötande och öppnare klimat.

Workshop

Vid våra kortare workshops får  deltagarna under lustfyllda och kreativa former utforska, utmana och reflektera kring en aktuell fråga Läs mer om våra workshops här.

Så här jobbar vi

Under ledning av en konstnär och en processledare från TILLT guidas ni i en kreativ och analytisk process. Konstnären leder på ett lustfyllt och lekfullt sätt utforskande och reflekterande övningar där vi tillsammans för en dialog som belyser, klargör och utvecklar aktuella frågeställningar.

resultat

Konkret leder processen till att ledare och medarbetare blir bättre på att samarbeta och lyfta fram varandras olikheter i syfte att prestera bättre ihop. I kölvattnet av detta utvecklas också bemötandekulturen i organisationen både internt och externt.
Fokus ligger på individerna i processen istället för på roller och funktion. 

en konstnär?

Att arbeta med konstnärer och kreativt förhållningssätt är ett väl beprövat sätt att utmana attityder, arbeta med bemötande och inge mod för att pröva nya mindset för individer och grupper.

För mer information om tjänsten Verksamhetsutveckling kontakta Maria Mebius-Schröder eller Nina Kjällquist.