teaser - kulturkrockar och interkulturell kompetens

Hur du kammar hem värdet av mångfald och olikheter

Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats  med ett behov att utmana attityder och fördomar? Eller kanske en arbetsplats som söker alternativ till teoretiska planer i ert mångfaldsarbete?

Om tjänsten

TILLT erbjuder dina ledare och medarbetare praktisk träning i samarbetsförmåga samt hantering av olikheter och kulturkrockar som mångfalden utmanar oss med. Tillsammans utforskar, utmanar och prövar vi attityder kring mångfald. Vi jobbar med bemötande där öppenhet för varandras olikheter ger nya insikter.
Syftet är att stärka er samverkansförmåga och på så sätt kamma hem värdet av olikheter och mångfald.

Så här jobbar vi

Under ledning av TILLTs processledare Maria Mebius-Schröder och beteendevetaren Patrick Gruczkun från Göteborsregionen får ni 3 dynamiska timmar där teori varvas med lustfyllda och reflektiva övningar. Vi avslutar med att berätta om TILLTs längre utvecklings processer i Inkludering och Interkulturellt förhållningssätt där fokus ligger på just kognitiv mångfald.

TILLT

TILLT skapar utvecklingsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts i processer kring attityder, bemötande och öppenhet. Ofta berör projekten viktiga samhällsfrågor som till exempel mångfald, klimatutveckling, integration, äldreomsorgsutveckling eller jämställdhet. TILLTs projekt pågår allt från några timmar till ett år eller mer. Processledare följer, stöttar och kvalitetssäkrar processen.
I projekten skapas utveckling för individen och organisationen men också för konsten. I ett högre perspektiv ska verksamheten bidra till att konst och kultur tar större plats i samhället och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

För mer information om tjänsten Inkludering och interkulturellt förhållningssätt kontakta Maria Mebius-Schröder.