Inkludering och interkulturellt förhållningssätt

Hur du kammar hem värdet av mångfald och olikheter

Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats  med ett behov att utmana attityder och fördomar? Eller kanske en arbetsplats som söker alternativ till teoretiska planer i ert mångfaldsarbete?

Om tjänsten

TILLT erbjuder dina ledare och medarbetare praktisk träning i samarbetsförmåga samt hantering av olikheter och kulturkrockar som mångfalden utmanar oss med. Tillsammans utforskar, utmanar och prövar vi attityder kring mångfald. Vi jobbar med bemötande där öppenhet för varandras olikheter ger nya insikter.
Syftet är att stärka er samverkansförmåga och på så sätt kamma hem värdet av olikheter och mångfald.

varför?

Dagens samhälle präglas av mångfald och interkulturalism vilket kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Arbetsplatsers interna kulturer behöver kompletteras av medvetna arbetssätt där mångfald tas tillvara och där inkludering och samarbete istället för konkurrens är modellen. TILLT hjälper er att skapa social innovation genom våra konstnärsdrivna processer.

Så här jobbar vi

Under ledning av en konstnär och en processledare från TILLT guidas ni i en kreativ och analytisk process. Konstnären leder på ett lustfyllt och lekfullt sätt utforskande och reflekterande övningar där vi tillsammans för en dialog som belyser, klargör och utvecklar aktuella frågeställningar.

resultat

Konkret leder processen till att ledare och medarbetare blir bättre på att samarbeta och lyfta fram varandras olikheter i syfte att prestera bättre ihop. I kölvattnet av detta utvecklas också bemötandekulturen i organisationen både internt och externt.
Fokus ligger på individerna i processen istället för på roller och funktion.
 
Att arbeta med konstnärer och kreativt förhållningssätt är ett väl beprövat sätt att utmana attityder, arbeta med bemötande och inge mod för att pröva nya mindset för individer och grupper.

såhär går processen till

1. Introduktion

 • Introduktion med konstnär på den aktuella arbetsplatsen
 • Behovsanalys görs med beställaren, nykelpersoner i organisationen, konstnär och processledare
 • Projektgrupp och deltagargrupp tillsätts
   

2. Handlingsplan

 • Handlingsplan tas fram utifrån behovsanalysen i samarbete med projektgrupp, konstnär och processledare
 • Kick Off och presentation av handlingsplan

3. Genomförande

 • 4 ggr/mån under 6 månader process med deltagargruppen, konstnär och processledare

4. Utvärdering av process och resultat

 • Utvärderingen leds av processledaren

5. Framtidsplan skapas samt spridning av resultat

 • Framtidsplan skapas av deltagargruppen, konstnär och processledare
 • Spridning av resultat kan ske på TILLTs lunchseminarium mm

För mer information om tjänsten Inkludering och interkulturellt förhållningssätt kontakta Maria Mebius-Schröder.