Korta Workshops

Nedslag som utvecklar dina medarbetare

TILLT erbjuder förutom sina längre processer även kortare workshops, antingen med konstnärer eller med TILLTs processledare. Dessa kan skräddarsys men fokuserar oftast på attityder, bemötande och/eller öppenhet. Gemensamt för våra metoder är att de berör, utmanar, skapar reflektion och delaktighet. Aktiviteterna kan med fördel genomföras på en konferens eller under en personaldag eller liknande.

Forumteater och forumspel. Att synliggöra utmaningar och dilemman

Forumteater och Forumspel - är verktyg som synliggör dilemman och angelägna frågor.
Metoderna engagerar både hjärta och hjärna och deltagarna får med egna ögon se och engagera sig i olika improviserade lösningar på ett och samma dilemma. Forumteater och forumspel skapar både igenkännande skratt och verklig insikt!

Forumspel är något mer fördjupande och denna form passar utmärkt i en mindre grupp på 10-25 personer som under en halv eller heldag vill arbeta med ett tema.

Ökad kompetens och synliggörande av attityder
Efter att ha deltagit i aktiviteten kommer deltagarna att ha provat attityder, reflekterat och formulerat sig runt konkreta och svåra frågor som är relevanta för gruppen. Detta kommer att göra det lättare för deltagarna att medvetandegöra och hantera frågor av det här slaget i sitt dagliga arbete

Deltagarna bär med sig nya kunskaper, kraft och mod att agera när svårigheter uppstår
För mer information om Forumteater och Forumspel kontakta Nina Kjällquist.

sokratiskt samtal. Att stärka samtalet och dialogen på arbetsplatsen.

Sokratiskt samtal är en metod som syftar till att stärka det kvalitativa samtalet och dialogen på arbetsplatsen. Ett Sokratiskt samtal utvecklar individens eget tänkande och lärande i grupp.
Ett Sokratiskt samtal utgår från ett källmaterial (en bild, en text etc) och förs utifrån några givna spelregler:

  • Att genom eftertänksam dialog göra ett utforskande möjligt.
  • Att det inte finns några rätt eller fel.
  • Att lyssna
  • Att vara beredd att ändra sin ståndpunkt

Deltagare i ett Sokratiskt samtal tränar sin förmåga att vara öppen och mottaglig för nya perspektiv och att vara flexibel och kreativ i sitt tänkande.
Allt i syfte att utveckla sin förmåga till samarbete med andra.
Medverkande: Processledare från TILLT.
För mer information om Sokratiskt samtal kontakta Maria Mebius-Schröder.

mångfaldsteaser - hur du kammar hem värdet av mångfald och olikheter

Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats  med ett behov att utmana attityder och fördomar? Eller kanske en arbetsplats som söker alternativ till teoretiska planer i ert mångfaldsarbete?

Om tjänsten
TILLT erbjuder dina ledare och medarbetare praktisk träning i samarbetsförmåga samt hantering av olikheter och kulturkrockar som mångfalden utmanar oss med. Tillsammans utforskar, utmanar och prövar vi attityder kring mångfald. Vi jobbar med bemötande där öppenhet för varandras olikheter ger nya insikter.
Syftet är att stärka er samverkansförmåga och på så sätt kamma hem värdet av olikheter och mångfald.

Så här jobbar vi
Under ledning av TILLTs processledare Maria Mebius-Schröder och beteendevetaren Patrick Gruczkun från Göteborsregionen får ni 3 dynamiska timmar där teori varvas med lustfyllda och reflektiva övningar. Vi avslutar med att berätta om TILLTs längre utvecklings processer i Inkludering och Interkulturellt förhållningssätt där fokus ligger på just kognitiv mångfald.
För mer information om Teaser - Kulturkrockar och interkulturell kompetens kontakta Maria Mebius-Schröder.

Icons made by Freepik from Flaticon.