klimatfrågan

att göra teori till praktik

TILLT erbjuder lustfyllda och reflekterande kreativa metoder som stödjer tvärsektoriella utvecklingsarbeten kring klimatfrågor. En konstnärsdriven process där konstnären kan facilitera arbetsgrupper att nå längre samt själv bidra med sitt förhållningssätt och lösningsfokuserade mindset.

Varför?

För att klara klimatförändringarna behöver vi jobba tvärsektoriellt och multifunktionellt där biologisk mångfald och ekosystemtjänster är integrerade. Konstnärligt förhållningssätt kan här bidra till att stimulera kreativiteten och stärka motivationen att samverka människor emellan och mellan branscher och professioner. Konstnärer kan bidra till både funktionella, estetiska och social värden som gör våra städer mer trivsamma och smarta att leva.

vad gör tILLT?

TILLTs klimatprojekt bidrar till den aktuella utveckling som pågår i Västra Götaland, Sverige och i Europa, där man strävar efter att hitta nya multifunktionella lösningar kring klimatanpassning tex dagvatten och skyfallshantering runt fastigheter i våra städer.

TILLT är för närvarande part i det internationella projektet Cultural Adaptations där vi arbetar med konstnärer och kulturverksamheter kring klimatanpassning. Här samarbetar vi med Göteborgs Stad.
Tidigare har vi bland annat genomföt miljöprojekten Art/Mosphere och Norðr arte | mosphaera.
Exempel på våra klimatprojekt hittar du här.

För mer information om arbetet med Klimatfrågan kontakta Maria Mebius-Schröder.