EU-STÖD

TILLTs stöd vid EU-ansökningar upphör

TILLTs kompetens kring konst och kultur i samhällsfrågor var 2015-2020 sammankopplade med tjänsten EU-stöd som riktade sig till kulturaktörer i hela Västra Götalandsregionen. TILLT hadei sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd en regional samordnande roll kring EU-frågor och ett ansvar för ansökningsarbete gentemot regionens kulturaktörer.
Tjänsten innebar att regionens kulturverksamheter erbjöds hela kedjan: informationstillfällen, kompetenshöjande aktiviteter, idégenerering, stöd kring partnerskap, samverkan med internationella och/eller andra regionala aktörer, ansökningsarbete, ekonomistöd och genomförandestöd.

Från och med 2021 kommer tjänsten att fortsätta i en annat form utanför TILLT. Är du intresserad av EU-samarbete eller behöver stöd med ditt EU-projekt ska du höra av dig till Annika Strömberg, regionutvecklare och. EU-samordnare på Västra Götalandsregionen.
Läs gärna om EU-stödets resultat 2015-2020 här.

För mer information om vårt arbete som EU-stöd, kontakta Tiago Prata.