om oss

vår vision

TILLT har en vision om ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande. Vi tar initiativ till utvecklingsprojekt där konsten och kulturen möter utmaningar på andra samhällsarenor än kulturens.

vad vi vill

Vi vill skapa och genomföra högkvalitativa projekt kring samhällsfrågor där konstnärer är kreativ motor. För att göra detta har vi identifierat ett antal fokusområden som vi vill arbeta med. Dessa uppdateras ständigt.
Vi vill utmana samtidigt som delaktighet, interaktivitet, mångfald, motivation och reflektion alltid är viktiga ingredienser. Vi menar att detta är förutsättningar för medvetna val hos individer, organisationer och samhället.

vår organisation

TILLT är ett icke vinstutdelande bolag och ägs till 100 % av den ideella föreningen Skådebanan Västra Götaland. Föreningen har medlemsorganisationer från hela regionen.
TILLT har kontor i Göteborg med sju anställda.

samverkan

I vårt arbete är det högprioriterat med samverkan med aktörer och organisationer i samhället som arbetar för samma mål och vision.
Samverkan med konstnärer är grunden i vårt arbete. TILLT erbjuder uppdrag till 10-20 konstnärer årligen. Målet är att 20 % av omsättningen ska gå till konstnärer.

kulturpolitiska uppdrag

TILLT har ett långsiktigt, strategiskt uppdrag från Västra Götalands kulturnämnd, samt verksamhetsuppdrag från Statens Kulturråd.

varför?

Vi finns för att vi vill utveckla människor, organisationer och samhället. Vi vill att konsten och kulturen ska ta stor plats i samhället och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

hur?

​Vi skapar utvecklingsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts i processer kring attityder, bemötande och öppenhet.
Ofta berör projekten viktiga samhällsfrågor som till exempel mångfald, klimatutveckling, integration, äldreomsorgsutveckling eller jämställdhet.

vad?

Våra projekt pågår allt från några timmar till ett år eller mer. I våra projekt skapas utveckling för individen och organisationen men också för konsten.
Processledare följer, stöttar och kvalitetssäkrar processen.

För mer information kontakta Johan Lundbladh