våra styrelser

TILLT AB

Ordförande
Ola Wirtberg

Ledamöter
Mikael Godée, Konstnär
Elodie Labonne, Chalmers Tekniska Högskola
Per Johnsson, Ericsson AB
Thomas Jäderlund, HSM, Göteborgs Universitet

Skådebanan Västra Götaland

Ordförande
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan

Vice ordförande
Ann-Louise Friberg, NBV Väst

Ordinarie ledamöter
Veera Suvalo-Grimberg, konstnär
Inger Unenge, KulturUngdom
Ola Wirtberg

Ersättare
Anna Brorson, Sensus
Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan

För mer information om våra styrelser kontakta Johan Lundbladh.