Vad är kulturellt medborgarskap?

loading...

Borderline Offensive - Artist Talk

Välbesökt seminarium om jämställda arbetsplatser

loading...

Hur kammar vi hem värdet av mångfald och olikheter?

Borderline Offensive

Konst och mindfulness

loading...

"Det är vi!"

TILLT
...genomför konstnärsdrivna utvecklingsprojekt inom en rad olika samhällsområden.

...arbetar för närvarande med
- integration
- klimatutveckling
- äldreomsorgsutveckling
- mångfald
- organisationsutveckling

...genomför ca 25 projekt per år. Från endagsprojekt till flerårsprojekt.

...har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalands kulturnämnd, samt verksamhetsuppdrag från Regionala Utvecklingsnämnden och Statens Kulturråd.

...har kontor i Göteborg med sex anställda.

...erbjuder uppdrag till 10-20 konstnärer årligen. Målet är att 20 % av omsättningen ska gå till konstnärer.

...har genomfört 14 större internationella projekt sedan 2009.

...stöttar även andra kulturverksamheter i Västra Götaland kring EU-ansökningsarbete.

...är ett icke vinstutdelande bolag och ägs till 100 % av den ideella föreningen Skådebanan Västra Götaland.
Föreningen har medlems-organisationer från hela regionen. Regionens stora kulturorganisationer, folkbildningsorganisationer, verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor samt inom arbetsmarknadens parter är exempel på medlemsorganisationer.

Vill du veta hur vi kan samverka med just din organisation?
Hör av dig till oss eller titta förbi på ett förutsättningslöst samtal!