Regionservice - godsmottagningen

att gå från risk för haveri till att vilja gå till jobbet

Från hopplöshet och risk för haveri till att vilja gå till jobbet, ställa upp och göra sitt bästa. En arbetsplats med stora interna kommunikationsproblem fick hjälp av konstnären Peter Wanselius och TILLTs processledare Maria Mebius-Schröder med start hösten 2019 och avslut sommaren 2021. Projektet kom att handla om att leva sin värdegrund samt om det avgörande samspelet, både mellan chefer och övriga medarbetare, men också medarbetare emellan.
Vill du utveckla er interna arbetskultur och verksamhet med hjälp av TILLTs konstnärliga förhållningssätt? Kontakta oss gärna!