TILLTs styrelse har tillsammans med en rad regionala och internationella representanter för kulturliv, näringsliv, folkbildning, offentlig sektor, akademi med mera formulerat och skrivit under en text utifrån Västra Götalandsregionens kulturnämnds beslut att avsluta sitt långsiktiga stöd till TILLT.

TILLT borde hyllas, inte läggas ned

TILLT är en samhällsviktig verksamhet som tillsammans med konstnärer bidrar till utveckling och nya arbetssätt inom flera sektorer i Västra Götalandsregionen.
I 18 år har verksamheten TILLT dessutom varit oerhört viktig för konstnärer inom det fria kulturlivet. Som uppdragsgivare erbjuder organisationen konstnärer både arbetstillfällen och fungerar som dörröppnare till helt nya sammanhang.
Presidiet för Västra Götalandsregionens kulturnämnd föreslår nu att stödet från regionen ska fasas ut med beslut redan på torsdag 2/4. Ett uteblivet stöd innebär att en unik och samhällsutvecklande verksamhet avvecklas. 

Med väl utvecklade metoder inom bland annat äldreomsorgen, räddningstjänsten, integration och klimatanpassning skapas kreativitet, meningsfullhet och trygghet i personalgrupper, vilket gör att människor växer i sina yrkesroller. Det gör skillnad för äldre och utsatta i vårt samhälle och bidrar till utvecklingen i kommuner och företag. 
 
TILLT har sedan 2009 drivit och medverkat i 17 stora internationella projekt och ser till att EU-medel landar i regionen.
Med både nationell och internationell uppmärksamhet har TILLT utvecklat metoder som ökar människors delaktighet och kreativa tänkande. Forskning och utredningar lyfter fram verksamhetens arbete som en enastående resurs.
 
TILLT har byggt upp en unik kompetens som nu riskerar att gå förlorad. Vem ska i framtiden leda nytänkande processer och bemöta samhälleliga utmaningar med kreativ kraft i Västra Götalandsregionen? Vem ska i framtiden möjliggöra möten där oväntade saker sker, där nya riktningar tas och lösningar upptäcks?
 
TILLT behövs nu mer än någonsin! För att skapa broar mellan konstnärer och arbetsplatser och för att bemöta samhällsfrågor med nya perspektiv. TILLTs verksamhet skapar innovativa projekt utifrån behoven i samhället – inte minst viktigt i en värld som utmanas på ett sätt som aldrig förr.
TILLT är en välfungerande och världsunik verksamhet som bara inte får läggas ner!

Fakta:
TILLT är en organisation som genomför utvecklingsprojekt kring samhällsfrågor med konstnärer som kreativ drivkraft i Västra Götaland och internationellt. TILLT har ett långsiktigt, strategiskt uppdrag från Västra Götalands kulturnämnd, samt verksamhetsuppdrag från Statens Kulturråd.

Agnieszka Buśk, Vicepresident of the board, STOP-KLATKA Association of Drama Practitioners Polen
Alexander Styhre, Professor i Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
Andrea Campiglio Rodegher, Chairperson, Il Teatro Prova, Bergamo Italien
Anna Brorson, Verksamhetsutvecklare, Sensus Västra Sverige 
Anna Hallström, Skådespelare , CoActing Entertainment 
Anna Heikkinen, Frilansande sångerska  
Anna Simmons, Projektledare, CSR Västsverige 
Anna Westberg, Dansare  
Anne Eriksson, Projekt- och utvecklingschef, Räddningstjänsten Skåne nordväst 
Annika Broman, tf regionchef, Sensus Västra Sverige 
Ann-Louise Friberg, Regionchef, NBV Väst 
Ben Twist, Director, Creative Carbon Scotland, Edinburgh Storbritannien
Bibbi Böresen, Leder av Sirius, Fredrikstad kunstnerunion, Fredrikstad Norge
Bibbi Forsman, Programproducent, Blå Stället 
Carina Ohlsson, Ordförande, ABF Västra Götaland 
Catharina Bergil, Enhetschef för scenutbildningarna vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 
Catriona Patterson, Green Arts Manager, Creative Carbon Scotland, Edinburgh Storbritannien
Cecilia Olsson Malmström, Verksamhetsutvecklingschef, Danscentrum Väst 
Chris Fremantle, Research Fellow and Lecturer in Contemp. Art Practice, Gray's School of Art Robert Gordon University Storbritannien
David Sperling Bolander, Skådespelare och regissör  
Emma Connors, Arts Development Manager, Axis Ballymun, Dublin Ireland
Erik Lundin, Skådespelare   
Eva Peeters, Project Manager, Greentrack Gent Belgien
Gerry Wardell, Director, City of Dublin Energy Management Agency Ltd Irland
Helena Östblom Berg, Verksamhetsledare, Musikcentrum Väst 
Henrik Wallgren, Konstnär
Inger Unenge, Verksamhetsledare, KulturUngdom 
Israel Aloni
, Konstnärlig ledare, ilDance
Jeanette Langert, Ordförande, Danscentrum Väst 
Jotham Sietsma, Managing Director, MitOst e.V. (Berlin) Tyskland
Junaid Sarieddeen, Actor, director, founding, and board member, Zoukak Theatre Company and Culture association, Beirut Libanon
Katarina Matson, Senior Expert Culture & Diversity, Volvo Cars AB 
Kiriaki Christoforidis, Muntlig berättare
Lee Brummer, Konstnärlig ledare, ilDance
Leslie Mabon, Senior Lecturer in Social Science, Scottish Association for Marine Science Storbritannien
Linda K Nordfors, Affärsutvecklare och konstnär, Reflection Company AB 
Lotta Sjölin Cederblad, Sångerska  
Malin Oest, Organisationskonsult och moderator, Huvudfoting 
Malin Wättring, Frilansande musiker och kompositör 
Margarita Dorovska, Director, The Museum of Humour and Satire, Gabrovo Bulgarien
Maria Hultberg, Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan 
Martina Jakobsson, Konstnär och pedagog  
Matilda Klamas, Konstnärlig ledare, Teater Nu 
Maya Zbib, Founding member and president, Zoukak Theatre Company and Culture association, Beirut Libanon
Mia Samuelsson, Konstnärlig ledare, Göteborg & Co 
Michael Eriksson, Koordinator AHAfestivalen, Chalmers tekniska högskola 
Michal Hladky, Director, Creative Industry Košice Slovakien
Mirja Bulin, Frilansande skådespelare
Monica Berglund, Direktör, Tre Stiftelser 
Ola Wirtberg
, fd Regionchef, ABF Västra Götaland
Omar Abi Azar, Actor, director, founding member, and board member, Zoukak Theatre Company and Culture association, Beirut Libanon
Patrick Gruczkun, Samarbetsbolaget 
Peter Wanselius, Regissör och skådespelare, Reactconsulting  
Pierre Svensson, Regionchef, Unionen Göteborg 
Rasha Shaaban, Project Manager, Världskulturmuseet 
Sally Abu Bakr
, Director of Culture and Social Affairs Department, Ramallah Municipality
Santiago Cambón, Distriktschef, NBV Väst 
Sikko Cleveringa, Director, Community Arts Lab XL Nederländerna
Silvia Giordano, International Producer and Project Coordinator, Il Teatro Prova, Bergamo Italien
Stina-Britt Björk, fd Regionchef, Studieförbundet Vuxenskolan 
Tea Vidovic, Project Manager, Centre for peace studies Kroatien
Thomas Jäderlund, Enhetschef, Universitetslektor, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet 
Ulrika Jansson, Konstnär  
Veera Suvalo Grimberg, Konstnärlig ledare, Danskompaniet Spinn 
Victoria Alarik, Danskonstnär  
Yashuito Mori, Musiker