Inkludering och interkulturellt förhållningssätt

Hur du kammar hem värdet av mångfald och olikheter

Om utbildningen

Är din arbetsplats heterogen och värnar om mångfald? Eller en homogen arbetsplats med ett behov att utmana attityder och fördomar? Eller kanske en arbetsplats som söker ett alternativ till teoretiska planer i ert mångfaldsarbete?
Utbildningen Inkludering och interkulturellt förhållningssätt bjuder in till två praktiska dagar där vi tillsammans utforskar, undersöker, utmanar och prövar attityder kring mångfald på arbetsplatsen.
Vi jobbar med attityder och bemötande där öppenhet för varandras olikheter ger nya insikter.

Syfte
Syftet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna vara delaktiga i att medvetet bygga en inkluderande kultur på arbetsplatsen.
Deltagarna kommer under utbildnings-dagarna att:

  • utforska det interkulturella förhållningssättet
  • undersöka vikten av olikheter och av att vara nyfiken på och kunna lyssna på andra.
  • pröva och utmana egna attityder och förhållningsätt.

Upplägg

Utbildningen består av två kreativa halvdagar och innehåller dialog, reflektion och enkla lustfyllda övningar som främjar kreativitet, reflektion och ger nya insikter. Den anpassas efter deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. 

När och var
För närvarande är inga nya datum för utbildningen bestämda.

Kostnad
2 400 kronor per deltagare. Moms tillkommer.

Dag 1 - Teori och självreflektion

  • Teoretisk bakgrund om interkulturellt förhållningssätt
  • Reflektera över och utmana fördomar

Dag 2 - Att möta andra

  • Reflektioner över olikheter och mångfald i grupp
  • Hur möta människor och heterogena grupper med öppenhet och flexibilitet?

anmälan

För närvarande finns det ingen utbildning att anmäla sig till.

För mer information om utbildningen Inkludering och interkulturellt förhållningssätt kontakta Maria Mebius-Schröder.