Nyligen avslutade projekt

Tre Stiftelser 2013-14/Erik Lundin

L.O.V.E - Ett årslångt personalutvecklande projekt på Kostenheten på Tre Stiftelser med skådespelaren och regissören Erik Lundin

Projektet skulle utmana och utveckla personalgruppens kreativitet samt stärka engagemanget och öka yrkesstoltheten.

Under lekfulla former har konstnären lett workshops där gruppen bl a fått utforska köket med hjälp av metaforer. I ett gemensamt filmprojekt har medarbetarna fått möjlighet att se sin arbetsplats, sina kollegor och sig själva ur nya perspektiv. I filmarbetets olika delmoment har konstnären arbetat med olika övningar för att bygga gruppkänsla och delaktighet samtidigt som han har utmanat medarbetarna i att använda sig av sina kreativa förmågor. 
Se filmen här.