Nyligen avslutade projekt

norðr arte | mosphaera

Hur ser världen ut 2030 och hur kommer klimatförändringarna att förändra våra städer?

norðr arte | mosphaera är en experimentell nordiskt projekt för konstnärlig forskning och vetenskapskommunikation, där konst och vetenskap möts. Konstnärer och forskare utvecklar workshops kring klimatfrågan för unga människor.

Formatet är baserat på TILLTs workshops i Göteborg inom EU-projekt KiiCS med konstnären Malin Bellman. Syftet är att utveckla unga medborgare och stödja dem i att hantera miljöfrågor, i yrkeslivet, genom vetenskap och genom kulturella uttryck och engagemang.

Projektet har genomförts i Oslo med dansaren och koreografen Kyrre Texnæs och i Helsingfors med med performance-konstnären Krista Petäjäjärvi.
TILLT söker för närvarande medel för att kunna fortsätta arbetet i flera andra länder i Europa.