Nyligen avslutade projekt

KiiCS

KiiCS (Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science), är ett treårigt forskningsprojket finansierat av EU-kommissionen (2012-2014). Målet är att visa de positiva effekterna av interaktion mellan konst och vetenskap och därigenom bygga broar mellan konst, vetenskap och teknik. Projektet stimulerar co-creation mellan konstnärer och forskare. 
 

TILLT har inom projektet deltagit genom
- Fyra innovationslabb i samarbete med Universeum i Göteborg. Konstnären Malin Bellman ledde labben.
- Ett årslångt konstnärlett utvecklingprojekt på företaget I3Tex, i Göteborg.
- Ett innovationslabb plus ett årslångt utvecklingsprojekt i Ale kommun.