Aktuella projekt

Interkulturella Sjuhäradsmöten

Interkulturella Sjuhäradsmöten var ett projekt som skapade möten mellan nya och etablerade svenskar.
Projektet arbetade med konstnärer och det konstnärliga förhållningssättet som motor och för idégenerering och aktivitetsskapande.
Projektet genomfördes i två kommuner: Borås och Tranemo och med två konstnärer: Sanna Källman (musiker) och Birte Niederhaus (regissör).

Projektet syftade till att via konstnärlig närvaro skapa praktiska och konkreta möten mellan människor, samt att låta konst, kultur och konstnärligt förhållningssätt ta plats i ett angeläget samhällsområde i Boråsregionen.
Ett övergripande syfte var dessutom att påverka och motverka attityder och fördomar kring både nya och etablerade svenskar.

Sanna Källman och Birte Niederhaus
Delar av Tranemogänget
Boråsgänget