Nyligen avslutade projekt

Horisont

Horisont var ett projekt som syftade till skapa ett tvärsektoriellt möte mellan konst/kultur och arbetsplatser inom offentlig sektor. Detta skedde genom att tre konstnärer under tio månader vardera drev och genomförde konstnärsprocesser tillsammans med personal och boende på tre olika äldreboenden i tre kommuner inom Boråsregionen: Herrljunga, Mark och Vårgårda. Konstnärer var Kiriaki Christoforidis (Mark), Stina Hedberg (Vårgårda) och Erik Lundin (Herrljunga).

Projektet syftade till att via konstnärlig närvaro:
-      Undersöka begreppet aktiviteter och möjliggöra nya aktiviteter för de äldre
-      Stärka personalens egna kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar mot meningsfullhet för de äldre
-      Göra det möjligt att fördjupa och utveckla angelägna och brännande frågeställningar som är aktuella på de tre äldreboendena och som även kan vara relevanta för andra äldreboenden inom delregionen.