Nyligen avslutade projekt

Gemenskap i olikheter

loading...

Bilder från Kick-off 14/12 2016

I samarbete med ABF Västra Götaland genomför TILLT ett projekt för att lyfta de nationella minoritetsspråken tillsammans med teckenspråket.

I projektet ska personer som använder teckenspråk tillsammans med representanter, i första hand ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken lyfta språkfrågan och stärka minoritetsspråkens status i samhället. Projektet syftar även till att ge nationella minoriteter ett ökat utrymme inom kulturområdet. Projektet ska i olika kommuner i Västra Götaland rigga projektgrupper och genomföra ett antal konstnärsledda processer i form av ambulerande kulturstudior. Projektet avslutas med ett spridningsseminarium och en viljeförklaring