Nyligen avslutade projekt

CREALAB

CREALAB (CCC2) är ett projekt inom Interreg IVB där vi tillsammans med 7 europeiska parter använder sektors-  och nationsöverskridande metoder för att med hjälp av kreativitet stimulera innovationskraft i organisationer och verksamheter.
TILLT bidrar genom att genomföra innovationslabb och andra aktiviteter där konstnärer möter och genomför processer i andra sektorer i samhället.
Övriga parter förutom TILLT är Dundee College (Skottland), Howest Industrial Design Center (Belgien) Groningen kommun och Hanze University Groningen (Holland) och Innovation Wischmann (Danmark). Lead Partner är WFB Wirtschaftsförderung Bremen.