Nyligen avslutade projekt

Baltic CC

Baltic Creative Clash är ett projekt som är finansierat av Svenska Institutet med syfte att arbeta med och undersöka konstens och kulturens kraft som en användbar motor för utveckling och innovation i Östersjöområdet.

Projektets mål är att bygga upp
ett väl genomarbetat och genomlyst arbetssätt där konstnärers och kreatörers mycket specifika
kompetenser kan användas som stöd för akademier och näringsliv i arbetet med att öka den
innovativa kraften i regionen.
Projektet förväntas resultera i ett ökat medvetande i Östersjöområdet om möjligheterna med artistiska interventioner som katalysator för innovation och hållbar tillväxt.
Deltagande organisationer förutom TILLT är Creative Estonia frånTallin, Estland, Cobuce
(Competence Building Centre) och Tranzit (NGO Support agency for cultural initives), både sistnämnda från Kaliningrad, Ryssland.