Nyligen avslutade projekt

Ale kommun/Ulrika Jansson och Henrik Wallgren

Projekt 1: Ett 24 timmars innovationslabb i Ale kommun mellan klockan 12:00-12:00, 3-4 oktober, 2013  med konstnär Ulrika Jansson.

Labbfrågan var:
Hur gräver vi där vi står? | Vad är Ales kärna? | Vad är Ales DNA? | Hur kan vi stärka och definiera Ales DNA?

Frågeställningarna skall stötta visionen att skapa ”Destination Ale” – ett attraktivt Ale att bo, verka och besöka.

Innovationslabbet producerades med stöd av KiiCS (Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science), inom ramen för programmet FP7, finansiering via Europeiska Unionen

Projekt 2: Ett 18 månader projekt med utmaningen att skapa attraktionskraft att bo, verka och besöka Ale.

WebFab Ale
En inkubator i Ale kommun med inriktning på näthandel.

Varför?
Stärka Ales själkänsla
Skapa arbete och nya affärsmöjligheter
Utnyttja tomma lokaler Ge befintliga Ale - företag möjligheter till webshop

Hur?
Genom tävling välja ut de 10 bästa ideerna. Upphovspersonerna får gratis lokal, hjälp med hemsidor, ranking, logistik, workshops, processtöd, mentor och finansiering under 12 mån.