Aktuella projekt

Interkulturella Sjuhäradsmöten

Interkulturella Sjuhäradsmöten är ett projekt som skapar möten mellan nyanlända/nya svenskar och etablerade svenskar.
Deltagarna skapar tillsammans aktiviteter som kan locka till möten mellan människor från de olika målgrupperna. Projektet arbetar med konstnärer och det konstnärliga förhållningssättet som motor och för idégenerering och aktivitetsskapande.
Projektet genomförs i två kommuner: Borås och Tranemo och med två konstnärer: Sanna Källman (musiker) och Birthe Niederhaus (regissör).

Projektet syftar till att via konstnärlig närvaro skapa praktiska och konkreta möten mellan nyanlända/nya svenskar/boende på PUT- och Asylboenden och etablerade svenskar, samt att låta konst, kultur och konstnärligt förhållningssätt ta plats i ett angeläget samhällsområde i Boråsregionen.
Ett övergripande syfte är dessutom att påverka och motverka attityder och fördomar kring nya svenskar och etablerade svenskar.