Aktuella projekt

Älvstranden utveckling/Henrik Wallgren och Linda Wallgren

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB i Göteborg har samarbetat med TILLT kring två utvecklingsprojekt. Dels ett innovationslabb kring byggandet av Centralhuset i Sannegårdshamnen med Henrik Wallgren som konstnär, dels ett årslångt utvecklingsprojekt med konstnären Linda Wallgren.

Labbet fokuserade på det beslutade men ännu inte byggda Centrumhuset i Sannegårdshamnen i Göteborg och hur kulturella och kreativa näringar skulle kunna bidra till konceptutveckling av huset. Frågor som labbet berörde var:
- Hur kan vi bygga/utveckla ett hus som där det är liv och rörelse dygnet runt?
- Hur kan ett sådant utvecklande bli ekonomiskt hållbart?
- Vilka verksamheter bör engageras för att komplettera andra aktörer i området?
- Hur kan man nå olika målgrupper? Barn vuxna, seniorer?

Deltog förutom representanter för Älvstranden Utveckling var bland annat boende i området, lokala företagare, forskare, representanter för Stadsbyggnadskontoret, politiker, studenter, representant för Västarvet med flera.

Under det tio månder långa fördjupningsprojektet har scenografen Linda Wallgren varit en dag i veckan på Älvstranden utveckling. Den första tiden ägnades åt att lära känna arbetsplatsen genom intervjuer och närvaro på möten och i andra relevanta sammanhang. Lindas tankar om vad arbetsplatsen kunde utveckla med hennes hjälp diskuterades och formades tillsammans med den projektgrupp som var tillsatt att följa projektet.

När handlingsplanen utformades kom den till att ha fokus på barnperspektivet. Projektet ” Barnens trädgård” växte fram. Konkret innebar det att Linda Wallgren besökte ett antal skolor och förskolor och hade en workshop om jord och frön. Barnen förberedde såremsor och fröbomber som de skulle plantera i Frihamnen som ett led i den utveckling som sker där. Barngrupperna som hade mött Linda i skolorna fick därefter möta henne på plats i frihamnen där en såworkshop ägde rum. Tanken är också att barnen skall senare skörda frön och ge vidare till nya barn som kommer att så nya blommor för att därefter ge frön till barn som kommer att så nya blommor…