Aktuella projekt

FORA

Vad är medborgarskap? 
I EU-projektet FORA skapas möten mellan migranter och etablerade medborgare/lokalbefolkning i fyra länder. Detta görs via dialog, debatter, workshops och seminarier. Projektet reflekterar över "kulturellt medborgarskap" och skapar konstruktiva berättelser om pågående integrationsprocesser. Möten skapas mellan nyckelpersoner inom integrationsarbete i de fyra länderna och migranters verklighet.

Projektet finansieras av programmet Europe for Citizens, TILLT är leadpartner och övriga parter är CZKD från Serbien, Center for Peace Studies från Kroatien och Symbiosis från Grekland.