Aktuella projekt

Cultural Adaptations

Att göra teori till praktik
Cultural Adaptations är ett projekt som fokuserar på att utveckla ett nytt arbetsområde för konstnärer och samtidigt bidra till samhällets arbete kring klimatanpassning. Syftet är att förvandla teoretiska kunskaper inom klimatanpassning och kring konstnärligt förhållningssätt till praktik.
Projektet kommer dels att visa på konstens och kulturens möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen inom klimatfrågan samt hjälpa kulturorganisationer att utveckla egna strategier kring klimatanpassning.

Partners
Culture Adaptation (EUCAN) leds av Creative Carbon Scotland och förutom lead partner och TILLT är parterna  Axis Art Centre and Theatre (Irland) och Greentrack Gent (Belgien).
Varje part har dessutom en associated part knuten till sig, som bidrar med specialkompetens kring frågan klimatanpassning (Adaptation Partner). I TILLTs fall är parten Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten.