Våra projekt

TILLT har sedan 2002 genomfört ett 100-tal längre projekt med konstnärer samt betydligt fler i kortare form.
I menyn kan du hitta de projekt som är aktuella just nu, samt en sammanställning av tidigare längre projekt.
Flera projekt har filmdokumenterats. Dessa hittar du på vår YouTube kanal. 

INFRASweden 2030 Internationella samarbeten Gemenskap i olikheter Interkulturella Sjuhäradsmöten med konstnärerna Sanna Källman och Birthe Niederhaus norðr arte | mosphaera med konstnärerna Krista Petäjäjärvi och Kyrre Texnæs Horisont med konstnärerna Stina Hedberg, Kiriaki Christoforidis och Erik Lundin i3tex med Christine Falkenland konstnär Chalmers och Linda Nordfors, konstnär Tre Stiftelser med Erik Lundin, konstnär Älvstranden Utveckling med Henrik Wallgren och Linda Wallgren konstnärer Unionen med Malin Bellman och Jeanette Frank konstnärer Ale kommun med Ulrika Jansson och Henrik Wallgren konstnärer Anna Hallström och Peter Wanzelius, konstnärer Staffan Hjalmarsson konstnär: 24-timmarslabb med Ericsson, tecknad dokumentation av Camia Pettersson. TILLT på SAAB Group. Konstnär Kenneth Agerholm Baltic Creative Clash.